1/1

פרס אנדי

מיה מוצ'בסקי פרנס: קרוב לקיר

גלי כנעני: שרוולים, אוצרת מאירה נגיד

מוזיאון תל אביב לאומנות 2013

© כל הזכויות שמורות | רעות עירון 2019
      עיצוב תערוכות | מסחרי | ציבורי